درباره ما

نانو تك فام

شركت نانو فناوري نانو تك فام بعنوان شاخه تخصصي از شركت رنگين نانو ساختار، بطور مستقل با در اختيار داشتن كار علمي و فني متخصص، در سال١٣٩٧ شروع به فعاليت نموده است. اين شركت فعاليت خود را براي توسعه كيفي محصول و توصعه مبدل زنگ آهن آب پايه نانو فناوري معروف به لارماپوشش متمركز نموده و در سال ١٣٩٧ موفق به ثبت اختراع داخلي، ثبت پي سي تي پتنت جهاني در سوييس گرديد.

اين محصول در آزمايشگاههايmpm چين، finee material shanghai co.  چين، Nevsky shipbuilding – shiprepairing Yard روسيه مورد تست، آزمون و تاييد قرار گرفته و موفق به اخذ گواهي هاي مربوطه شده است.

لارما پوشش در جشنواره و نمايشگاه اختراعات ايران inotex2018  ، نمايشگاه نانو تهران، سوزو چين، صنعت دريايي ايران و نمايشگاه هفته پژوهش ارائه و مورد توجه صنايع داخلي و خارجي قرار گرفته است.

امروزه ٣-٥٪؜ توليد ناخالص كشور  كه مبلغي بالغ بر ٢٢ ميليارد دلار است، صرف هزينه هاي مربوط به خوردگي و زنگ زدگي در كشور ميشود كه شركت نانو تك فام با محصول فناورانه خود سعي در كاهش هزينه ها و بالابردن عمر سازه هاي فلزي  دارد.

نانو تك فام با پيروي از سياستهاي اقتصاد مقاومتي، قصد دارد در اين مسير نقش پررنگي ايفا كند. لذا با هدف اشتغالزايي مستقيم، آماده اخذ نمايندگي فعال در سراسر كشور ميباشد.