• مخازن آب نیروگاه یزد

    در این پروژه مخازن آب برای استفاده بخش های صنعتی نیروگاه یزد با سیستم مبدل زنگ آهن، اپوکسی سالونت فری (بدون حلال) پوشش دهی شد.

    درتاریخ : جمعه 18 اردیبهشت 1399 تعداد بازدید : 337 بازدید بدون دیدگاه
    تعداد دیگاه های زباله دان برای این پست : 0 کامنت

    بدون دیدگاه برای پست " مخازن آب نیروگاه یزد "

    شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید