• مخازن پساب نفت پارس

    در این پروژه، مخازن پساب شرکت نفت پارس با سیستم رنگ مبدل زنگ آهن، اپوکسی پلی آمید پوشش دهی و ترمیم شد.

    درتاریخ : جمعه 18 اردیبهشت 1399 تعداد بازدید : 329 بازدید بدون دیدگاه
    تعداد دیگاه های زباله دان برای این پست : 0 کامنت

    بدون دیدگاه برای پست " مخازن پساب نفت پارس "

    شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید